Kurzy

>Ekonomické kurzy

Kurzy zaměřené na úspěšně zvládnutí ekonomických dovedností a praktik.

V této sekci najdou své kurzy všichni ti, kteří vykonávají, nebo mají vykonávat řídící funkce a zvládat své pracovní povinnosti přehledně a s jistotou. Kurzy doplňují chybějící informace pro specialisty ve svém oboru, kteří díky svým schopnostem dostali pověření pro vyšší manažerskou funkci. Zvládnutí manažerské funkce pak vyžaduje kromě kurzu i další aktuální sledování vývoje pravidel na něž vás důkladně připravíme. Přijmutí manažerské funkce bez podrobných znalostí spadajících do kompetence manažera je rizikem především pro toho, kdo nemá aktuální přehled a schopnost propojit teorii s praxí.